علیرضا دعاخوان

دلها به یاد خدا آرام میگیرد

الله خدا

‎هر که بر ما می رسد گوید که یارت یار نیست

‎ناز عشقش را مکش زیرا که یارت یار نیست

‎از سر بالین من برخیز ای نادان طبیب

‎دردمند عشقم و درمان به جز دیدار نیست

‎ناخدا در کشتی ما گر نمی باشی مباش

‎تا خدا در کار باشد ناخدا را کار نیست

‎مطربا تا کی مخالف میزنی این چنگ را

‎یا که من مست شرابم یا که تارت تار نیست

دسته: 
تگ: 

دیدگاه‌ها


توکل به خدا

افزودن دیدگاه جدید