علیرضا دعاخوان

دیوانه‌ی مهدی

دیوانه‌ی مهدی

‎عاقل آنست که دیوانه‌ی مهدی باشد
این سعادت به یقین شامل هر جاهل نیست

دسته: 
تگ: 

دیدگاه‌ها


چه زیبا

افزودن دیدگاه جدید