علیرضا دعاخوان

دروپال گزینی

دروپال گزینی

با نام و یاد حق

در زمان های قدیم رسم بر این بود که دروپال را یاد می گرفتندی و به بقیه نیز یاد می دادندی. روزی دروپال کاری به "نزد وی" شتافت و او را همی گفت که " ای وی " دروپال نسخه ۸ سر از تخم بیرون آورده و جهشی نیکو در این عرصه به جای گذارده است. ما دروپال کاران را پندی ده که آن به! وی گفت چون کنید. دروپال کاران رفتندی و چون کردندی و توانستندی که دروپال را حد غایت رساندی. روزی دروپال گزینی، دروپال کاری را گفت: چطور همی توانم سایتی از برای نوبت گزینی آنلاین سازم؟ مرا افزونه ای ده که آن به؟ دروپال کار لختی اندیشید و تجربیات سالیان خود را در ذهن مرور کرد و همی گفت: افزونه ای نیست! دروپال گزین انگشت به دهان حیرت نهاد و گفت: مگه میشه؟ مگه داریم؟ دروپال و این همه افزونه و قابلیت! دروپال کار لختی دیگر به فکر فرو رفت و گفت: افزونه های دروپال همانند خشتی هستند که باید در کف استادی قابل قرار گیرند تا او بتواند از آن ها بنایی زیبا بسازد! چه خانه ای شیک و مدرن باشد و چه انباری متروک. ابزاری بس خفن در اختیار استادی بس استاد! دروپال گزین گفت که چاره من چیست؟ دروپال کار گفت: می بایست در فن دروپال و دروپالیش شدن همت گماری و هدف خود را از دریچه نگاه دروپال بینی. آن زمان است که می توانی هر آن را چه می خواهی با دروپال همی سازی! دروپال گزین پرسید: چقدر وقت نیاز است؟ دروپال کار گفت: بستگی به خودت دارد که چه میزان وقت بنهی و به یاد داشته باشی که همیشه برای ایجاد یک قابلیت در دروپال بسی راه نهفته وجود دارد و تو باید با تجربه و گوگل کردن خود راه را بیابی! یک روز تا یک هفته تا یک ماه! دروپال گزین فهمید که نباید در گردش ایام دروپالی خود به دنبال افزونه ای گردد که با نصب آن همه چیز حل شود بلکه می بایست افزونه هایی را بیابد که با کنار گذاردن آن ها به صورت صحیح و درست ماه عسل نتیجه را دریافت کند.

سرتان سبک باد!

منبع: drupalcms.ir

دسته: 

دیدگاه‌ها


سلام استاد
واقعا جالب بود


هم نظر هستم


:D

افزودن دیدگاه جدید