علیرضا دعاخوان

سایت پشتیبان

سایت پشتیبان

در صورت اختلال در سایت اصلی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

http://www.tsetmc.com/‎

می توانید از سایت ذیل استفاده کنید:

http://backup.tsetmc.com

دسته: 

دیدگاه‌ها


بسیار بسیار کاربردی

افزودن دیدگاه جدید