علیرضا دعاخوان

تفاوت پرینترهای جوهرافشان، دسک جت و لیزری چیست؟

پرینتر یکی از تجهیزات جانبی کامپیوتر است که شاید بطور روزمره با آن سروکار داشته باشیم در این مقاله سعی شده تفاوت های کلیدی سه گونه از پرینترهای رایج در بازار بررسی شود: